ยินดีต้อนรับทุกท่าน…

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการแจ้งข่าวสาร ความรู้ ภารงานการบ้าน รวมถึงใบงาน ใบความรู้ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นที่เรียนกับอาจารย์ภัทรวรรต แต้มทอง 

คำชี้แจงการใช้ข้อมูลเว็บไซต์ 

    1. กรุณาสมัครสมาชิกก่อนการใช้งาน  โดยระดับสมาชิกจะมี 2 ระดับคือ สมาชิกทั่วไป และสมาชิกที่เป็นนักเรียน  โดยครูบูมจะมีการคัดกรอง User  และข้อมูลที่จะแสดงลงบนเว็บไซต์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ระดับของสมาชิก

    2. ข้อมูลทุกอย่าง สามารถนำไปใช้ได้ โดยมิได้หวงห้ามใดๆ

 

 

 

วัน/เดือน/ปีรายการอ่านต่อ
04/04/2020อัพเดตเว็บไซต์Blog
04/04/2020อัพเดตเว็บไซต์
04/04/2020อัพเดตเว็บไซต์
04/04/2020อัพเดตเว็บไซต์

 

b517932d6c90704e3427fa0c618e1a3d
d0d52fd9cc3056af9c8540da93fa523c
c79e4dc19759a49e422f69be287d20d0
e1d095b0141c7bee731c2516316d3355
d1f35e0c3eb46e023cb9d284103987d8
a180e08e60465018c7e1c2ea6ffa4f15
a3c28e4711982ffef5403901351ac1dc
808884f78fe441eec210731b90ebbe87
358953bd698b78959bcd0500b986e0d7
b517932d6c90704e3427fa0c618e1a3d d0d52fd9cc3056af9c8540da93fa523c c79e4dc19759a49e422f69be287d20d0 e1d095b0141c7bee731c2516316d3355 d1f35e0c3eb46e023cb9d284103987d8 a180e08e60465018c7e1c2ea6ffa4f15 a3c28e4711982ffef5403901351ac1dc 808884f78fe441eec210731b90ebbe87 358953bd698b78959bcd0500b986e0d7