กรุณาอ่านก่อน  

**  ถ้าในกรณีที่ ผู้สมัครเป็นนักเรียน ให้ กำหนด  username  ให้ขึ้นต้นด้วย st_  ตามด้วยชั้นและเลขที่ (เลข 2 หลัก) เช่น  นักเรียนชั้น ม.5/1  เลขที่ 3     ให้ตั้ง username เป็น  st_5103  เป็นต้น ** การสมัครสมาชิก จะสร้างเป็น บุคคลทั่วไปก่อน  และ ครูบูมจะมีการตรวจสอบข้อมูลและเปลี่ยนเป็น student ในภายหลังถ้าเป็นการสมัครแบบนักเรียน

Email  กรอกข้อมูล email

 

[swpm_registration_form]